آندرلی

Xtra
ضخامت
8,25 mm
عایق حرارتی
1,1 tog
تراکم
308 kg/m3
اندازه رول
15,07 m2
نحوه نصب
نصب با گریپر
Xtra آویژه طرح
Durafit 650
ضخامت
6,5 mm
عایق حرارتی
1,1 tog
تراکم
415 kg/m3
اندازه رول
15,07 m2
نحوه نصب
نصب به شیوه دو طرف چسب
Durafit 650 1 آویژه طرح

 

Nothing Found