پنل زیر دوشی
یکی از ابزار و تجهیزات حمام و سرویس بهداشتی که با وجود کارآیی فراوانی که دارد، کمتر در خانه های ایرانی دیده می‌شود، زیر دوشی می باشد.پنل زیر دوشی شامل یک سطح صاف، سفید رنگ و لعابی است که به صورت مجزا در زیر پنل دوش یا کابین دوش نصب شده و سطح زیرین ابزارها و تجهیزات حمام را پوشش داده و از انتقال آب به سایر قسمت‌های حمام و سرویس بهداشتی جلوگیری می‌کنند. اندازه کابین دوش و اندازه پنل دوش در انتخاب ابعاد پنل زیر دوشی‌ تأثیرگذار هستند؛ به همین دلیل در بین تجهیزات حمام و سرویس بهداشتی، ابعاد زیر دوشی متنوع‌تر از سایر محصولات می باشد. با این حال امکان دارد شما با توجه به سبک دکور حمام، ابعاد متفاوتی از آنها در نظر بگیرید که در این صفحه پنل های زیر دوشی با ابعاد مختلف وجود دارد که میتوان بهترین انتخاب را برای حمام یا سرویس بهداشتی خود داشته باشید