آویژه طرح

کاغذ دیواری

کاغذهای دیواری با اندازه های استاندارد و متریالها و ضخامتهای مختلف جهت پوششهای دیواری و زیبایی مورد استفاده قرار می گیرند
کاغذهای ارائه شده از طرف این شرکت کاملا قابل شستشو بوده و با بهره گیری از دستگاه چسب زن آلمانی و استفاده از مرغوبترین نوع چسب بهترین نصب را خواهند داشت.