رنگ‌های موجود
 • پرده حریر و پارچه محصول IMG 20220305 WA0072 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول IMG 20220305 WA0071 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول IMG 20220305 WA0068 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول IMG 20220305 WA0067 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول IMG 20220305 WA0076 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول IMG 20220305 WA0095 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول IMG 20220305 WA0098 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول IMG 20220305 WA0055 آویژه طرح
 • پرده کلاسیک
 • پرده حریر و پارچه محصول IMG 20220305 WA0056 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول IMG 20220305 WA0047 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول IMG 20220305 WA0050 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول IMG 20220305 WA0079 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول IMG 20220305 WA0111 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول IMG 20220305 WA0100 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول IMG 20220305 WA0106 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 1 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 2 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 3 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 4 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 5 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 6 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 7 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 8 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 9 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 10 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 11 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 23 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 22 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 21 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 20 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 19 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 18 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 17 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 16 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 14 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 15 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 13 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 12 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 24 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 25 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 26 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 27 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 28 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 29 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 30 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 31 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 32 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 33 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 34 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 35 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 51 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 50 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 49 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 47 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 46 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 45 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 44 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 43 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 42 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 40 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 39 آویژه طرح
 • پرده حریر و پارچه محصول 37 آویژه طرح

پرده حریر و پارچه

اطلاعات تکمیلی

پرده های پارچه ای و حریر(پرده های کنار رو)

هر نوع پرده حریر و پارچه ای که به صورت سه لایه آستری ، حریر ، دکورهای دکوراتیو و پوششی که قابلیت کناررو بودن را داشته باشند پرده های کنار رو می گویند .این نوع پرده ها قابلیت نصب موتور به جهت کناررفتن نیز دارند، قابل توجه است اگر بخواهیم از شیدهای پرده بعنوان کناررو استفاده کنیم میتوانیم از نوعی ریل کناررو به نام پنل ترک استفاده کنیم و شیدها به عرض 40الی 50 سانت بریده شده و برروی این ریل Panel Track نصب میشود که هم قابلیت کناررفتن دارند و هم قابلیت چرخش در جای خود که بتوان میزان نور ورودی را تنظیم می کنند.

 

محصولات مشابه