نمایش دادن همه 50 نتیجه

 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 100X100 مدل Berlin White Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 100X100 مدل Berlin White Polished

  تومان

  ویژگی های Berlin White Polished

  100×100
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  2
  2
  3
  57.5
  سفید
  روشن
  سنگ مرمر و کلکته
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 100X100 مدل Galaxy Gray Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 100X100 مدل Galaxy Gray Polished

  تومان

  ویژگی های Galaxy Gray Polished

  100×100
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  2
  2
  3
  57.5
  طوسی
  تیره
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع تجاری و اداریکف سالن
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 100X100 مدل Honda Cream Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 100X100 مدل Honda Cream Polished

  تومان

  ویژگی های Honda Cream Polished

  100×100
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  2
  2
  3
  57.5
  کرم
  روشن
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع تجاری و اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 100X100 مدل Imperial Cream Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 100X100 مدل Imperial Cream Polished

  تومان

  ویژگی های Imperial Cream Polished

  100×100
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  2
  2
  3
  57.5
  کرم
  روشن, ملایم
  سرامیک طرح سنگ
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 100X100 مدل Parma Cream Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 100X100 مدل Parma Cream Polished

  تومان

  ویژگی های Parma Cream Polished

  100×100
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  2
  2
  3
  57.5
  کرم
  روشن
  سنگ مرمر و کلکته
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع تجاری و اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 100X100 مدل Valensia Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 100X100 مدل Valensia Polished

  تومان

  ویژگی های Valensia Polished

   

  100×100
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  2
  2
  3
  57.5
  کرم
  روشن
  سنگ مرمر 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع تجاری و اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 100X100 مدل Vikend Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 100X100 مدل Vikend Polished

  تومان

  ویژگی های Vikend Polished

  100×100
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  2
  2
  3
  57.5
  کرم
  روشن
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن ، مجتمع تجاری و اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 100X100 مدل Zaka Cream Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 100X100 مدل Zaka Cream Polished

  تومان

  ویژگی های Zaka Cream Polished

  100×100
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  2
  2
  3
  57.5
  کرم
  روشن
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع تجاری و اداری
 • سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 80×80 مدل Dafneh Cream Polished

  تومان
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 80x80 مدل Pelatinium Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 80×80 مدل Pelatinium Polished

  تومان

  ویژگی های Pelatinium Polished

   

  80*80
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.92
  3
  5
  52
  استخوانی
  روشن
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع ادای و تجاری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 80x80 مدل Stone Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 80×80 مدل Stone Polished

  تومان

  ویژگی های Stone Polished

  80*80
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.92
  3
  5
  52
  کرم
  روشن
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع ادای و تجاری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 80x80 مدل Vikend Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 80×80 مدل Vikend Polished

  تومان

  ویژگی های Vikend Polished

  80*80
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.92
  3
  5
  52
  صدفی
  روشن
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع ادای و تجاری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 80x80 مدل Youna dark Gray Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 80×80 مدل Youna dark Gray Polished

  تومان

  ویژگی های Youna Gray Polished

   

  80*80
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.92
  3
  5
  52
  طوسی
  تیره
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع ادای و تجاری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 80x80 مدل Zaka Cream Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 80×80 مدل Zaka Cream Polished

  تومان

  ویژگی های Zaka Cream Polished

   

  80*80
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.92
  3
  5
  52
  استخوانی
  روشن
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع ادای و تجاری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 100X100 مدل Etty Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 100X100 مدل Etty Matt

  تومان

  ویژگی های Etty Matt

  100×100
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  2
  2
  3
  57.5
  طوسی
  ملایم
  سرامیک طرح سنگ
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Concreatly Cream

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Concreatly Cream

  تومان

  ویژگی های Concreatly Cream

   

  60×120
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  سرامیک
  سرامیک طرح سنگ
  محل مصرف نمای خارجی, محل مصرف سرامیک کف, محل مصرف سرامیک دیوار(جدید)
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  برجسته
  1.44
  3
  کرم
  طیف روشن
  سرامیک طرح سنگ
  انبارهای تهران جنوب غرب
  نمای خارجی, سرامیک دیوار(جدید), سرامیک کف
  x نمای دیوار آشپزخانه, x نمای دیوار سالن, x نمای خارجی, x نمای دیوار راه پله – راهرو, x کف سالن
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Edgar Cream Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Edgar Cream Matt

  تومان

  ویژگی های Edgar Cream Matt

  60×120
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.44
  2
  5
  35
  کرم
  روشن
  سمنمت 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف و دیوار
  x کف سالن ، مجتمع تجاری اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Edgar Gray Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Edgar Gray Matt

  تومان

  ویژگی های Edgar Gray Matt

  60×120
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.44
  2
  5
  35
  طوسی 
  تیره
  سمنمت 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف و دیوار
  x کف سالن ، مجتمع تجاری اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Genova Gray Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Genova Gray Matt

  تومان

  ویژگی های Genova Gray Matt

  60×120
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.44
  2
  5
  35
  طوسی 
  روشن
  سمنمت 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف و دیوار
  x کف سالن ، مجتمع تجاری اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Kalateh Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Kalateh Matt

  تومان

  ویژگی های Kalateh Matt

  60×120
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.44
  2
  5
  35
  سفید
  روشن
  سمنمت 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف و دیوار
  x کف سالن ، مجتمع تجاری اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Rashel Dark Gray Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Rashel Dark Gray Matt

  تومان

  ویژگی های Rashel Dark Gray Matt

  60×120
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.44
  2
  5
  35
  طوسی 
  تیره
  سمنمت 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف و دیوار
  x کف سالن ، مجتمع تجاری اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Rashel Light Gray Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Rashel Light Gray Matt

  تومان

  ویژگی های Rashel Light Gray Matt

  60×120
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.44
  2
  5
  35
  طوسی 
  روشن
  سمنمت 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف و دیوار
  x کف سالن ، مجتمع تجاری اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Rom Dark Cream Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Rom Dark Cream Matt

  تومان

  ویژگی های Rom Dark Cream Matt

  60×120
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.44
  2
  5
  35
  کرم
  روشن
  سمنمت 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف و دیوار
  x کف سالن ، مجتمع تجاری اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Rom Light Cream Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Rom Light Cream Matt

  تومان

  ویژگی های Rom Light Cream Matt

  60×120
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.44
  2
  5
  35
  کرم
  تیره
  سمنمت 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف و دیوار
  x کف سالن ، مجتمع تجاری اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Rom Light Gray Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Rom Light Gray Matt

  تومان

  ویژگی های Rom Light Gray Matt

   

  60×120
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.44
  2
  5
  35
  طوسی 
  روشن
  سمنمت 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف و دیوار
  x کف سالن ، مجتمع تجاری اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Veniz Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Veniz Matt

  تومان

  ویژگی های Veniz Matt

  60×120
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.44
  2
  5
  35
  سفید
  روشن
  سنگ کلکلته
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف و دیوار
  x کف سالن ، مجتمع تجاری اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Carizma Brown Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Carizma Brown Matt

  تومان

  ویژگی های Carizma Brown Matt

  60×120
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.44
  2
  5
  35
  قهوه ای
  تیره
  سمنمت 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف و دیوار
  x کف سالن ، مجتمع تجاری اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Carizma Dark Gray Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Carizma Dark Gray Matt

  تومان

  ویژگی های Carizma Dark Gray Matt

  60×120
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.44
  2
  5
  35
  طوسی 
  تیره
  سمنمت 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف و دیوار
  x کف سالن ، مجتمع تجاری اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Concreatly Gray

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Concreatly Gray

  تومان
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Roso Dark Gray Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Roso Dark Gray Matt

  تومان
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 100X100 مدل Isabella Matt

  سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 100X100 مدل Isabella Matt

  ویژگی های Isabella Matt

  100×100
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  2
  2
  57.5
  کرم
  روشن
  کاشی طرح کرکره ای, کاشی شطرنجی
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 100X100 مدل canyon Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 100X100 مدل canyon Polished

  تومان

  ویژگی های canyon Polished

  100×100
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  2
  2
  3
  57.5
  کرم
  روشن
  سنگ مرمر, سرامیک طرح سنگ
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 100X100 مدل Dafneh Cream Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 100X100 مدل Dafneh Cream Polished

  تومان

  ویژگی های Dafneh Cream Polished

   

  100×100
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  2
  2
  کرم
  روشن
  ابر و باد, سرامیک طرح سنگ
  انبارهای تهران شرق
  سرامیک کف
  x کف سالن, کف آشپزخانه
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 100X100 مدل Galaxy Cream Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 100X100 مدل Galaxy Cream Polished

  تومان

  ویژگی های Galaxy Cream Polished

  100×100
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  2
  2
  3
  57.5
  کرم
  تیره
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع تجاری و اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 100X100 مدل Paris Cream Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 100X100 مدل Paris Cream Polished

  تومان

  ویژگی های Paris Cream Polished

   

  100×100
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  2
  2
  3
  57.5
  کرم
  روشن
  ابر و باد, سرامیک طرح سنگ
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 100X100 مدل Real White Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 100X100 مدل Real White Polished

  تومان

  ویژگی های Real White Polished

  100×100
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  2
  2
  3
  57.5
  سفید
  روشن
  سنگ مرمر و کلکته
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع تجاری و اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 80x80 مدل Canyon Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 80×80 مدل Canyon Polished

  تومان

  ویژگی های Canyon Polished

   

  80*80
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.92
  3
  5
  52
  صدفی
  روشن
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع ادای و تجاری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 80x80 مدل Honda Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 80×80 مدل Honda Polished

  تومان

  ویژگی های Honda Polished

   

  80*80
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.92
  3
  5
  52
  استخوانی
  روشن
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع ادای و تجاری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 80x80 مدل Nirvana Poilshed

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 80×80 مدل Nirvana Poilshed

  تومان

  ویژگی های Nirvana Poilshed

  80*80
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.92
  3
  5
  52
  طوسی
  روشن
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع ادای و تجاری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 80x80 مدل Paris Cream Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 80×80 مدل Paris Cream Polished

  تومان

  ویژگی های Paris Cream Polished

  80*80
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.92
  3
  5
  52
  کرم
  روشن
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع ادای و تجاری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 80x80 مدل Parma Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 80×80 مدل Parma Polished

  تومان

  ویژگی های Parma Polished

   

  80*80
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.92
  3
  5
  52
  کزم
  روشن
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع ادای و تجاری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 80x80 مدل Persian Silk Gray Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 80×80 مدل Persian Silk Gray Polished

  تومان

  ویژگی های Persian Silk Gray Polished

  80*80
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.92
  3
  6
  52
  طوسی
  تیره
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع ادای و تجاری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 80x80 مدل Quartz Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 80×80 مدل Quartz Polished

  تومان

  ویژگی های Quartz Polished

   

  80*80
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.92
  3
  5
  52
  کرم
  روشن
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع ادای و تجاری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 80x80 مدل Real White Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 80×80 مدل Real White Polished

  تومان

  ویژگی های Real White Polished

  80*80
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.92
  3
  5
  52
  سفید
  روشن
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع ادای و تجاری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 80x80 مدل Vector Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 80×80 مدل Vector Polished

  تومان

  ویژگی های Vector Polished

  80*80
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.92
  3
  9
  52
  سفید
  روشن
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع ادای و تجاری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 80x80 مدل Youna Light Gray

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 80×80 مدل Youna Light Gray

  تومان

  ویژگی های Youna Light Gray

   

  80*80
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.92
  3
  5
  52
  طوسی
  روشن
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع ادای و تجاری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 100X100 مدل Concreat Gray Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 100X100 مدل Concreat Gray Matt

  تومان

  ویژگی های Concreat Gray Matt

  100×100
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  2
  2
  2
  57.5
  طوسی
  روشن, ملایم
  سرامیک طرح بتن
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Rom Dark Gray Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Rom Dark Gray Matt

  تومان

  ویژگی های Rom Dark Gray Matt

  60×120
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.44
  2
  5
  35
  طوسی 
  تیره
  سمنمت 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف و دیوار
  x کف سالن ، مجتمع تجاری اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Verona Dark Gray Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Verona Dark Gray Matt

  تومان

  ویژگی های Verona Dark Gray Matt

  60×120
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.44
  2
  5
  35
  طوسی 
  تیره
  سمنمت 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف و دیوار
  x کف سالن ، مجتمع تجاری اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Verona Light Gray Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Verona Light Gray Matt

  تومان

  ویژگی های Verona Light Gray Matt

   

  60×120
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.44
  2
  5
  35
  طوسی 
  روشن
  سمنمت 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف و دیوار
  x کف سالن ، مجتمع تجاری اداری

برای پرکردن این فرم ازتون تشکر میکنیم در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت

برای سفارش و اطلاع از قیمت ها در تیپ بندی های میتوانید تماس بگیرید

سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 100X100 مدل Berlin White Polished

سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 100X100 مدل Berlin White Polished