محصولات دسته دسته: سرامیک

نمایش دادن همه 50 نتیجه

 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 100X100 مدل Berlin White Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 100X100 مدل Berlin White Polished

  تومان

  ویژگی های Berlin White Polished

  100×100
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  2
  2
  3
  57.5
  سفید
  روشن
  سنگ مرمر و کلکته
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 100X100 مدل Galaxy Gray Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 100X100 مدل Galaxy Gray Polished

  تومان

  ویژگی های Galaxy Gray Polished

  100×100
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  2
  2
  3
  57.5
  طوسی
  تیره
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع تجاری و اداریکف سالن
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 100X100 مدل Honda Cream Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 100X100 مدل Honda Cream Polished

  تومان

  ویژگی های Honda Cream Polished

  100×100
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  2
  2
  3
  57.5
  کرم
  روشن
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع تجاری و اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 100X100 مدل Imperial Cream Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 100X100 مدل Imperial Cream Polished

  تومان

  ویژگی های Imperial Cream Polished

  100×100
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  2
  2
  3
  57.5
  کرم
  روشن, ملایم
  سرامیک طرح سنگ
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 100X100 مدل Parma Cream Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 100X100 مدل Parma Cream Polished

  تومان

  ویژگی های Parma Cream Polished

  100×100
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  2
  2
  3
  57.5
  کرم
  روشن
  سنگ مرمر و کلکته
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع تجاری و اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 100X100 مدل Valensia Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 100X100 مدل Valensia Polished

  تومان

  ویژگی های Valensia Polished

   

  100×100
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  2
  2
  3
  57.5
  کرم
  روشن
  سنگ مرمر 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع تجاری و اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 100X100 مدل Vikend Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 100X100 مدل Vikend Polished

  تومان

  ویژگی های Vikend Polished

  100×100
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  2
  2
  3
  57.5
  کرم
  روشن
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن ، مجتمع تجاری و اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 100X100 مدل Zaka Cream Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 100X100 مدل Zaka Cream Polished

  تومان

  ویژگی های Zaka Cream Polished

  100×100
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  2
  2
  3
  57.5
  کرم
  روشن
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع تجاری و اداری
 • سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 80×80 مدل Dafneh Cream Polished

  تومان
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 80x80 مدل Pelatinium Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 80×80 مدل Pelatinium Polished

  تومان

  ویژگی های Pelatinium Polished

   

  80*80
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.92
  3
  5
  52
  استخوانی
  روشن
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع ادای و تجاری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 80x80 مدل Stone Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 80×80 مدل Stone Polished

  تومان

  ویژگی های Stone Polished

  80*80
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.92
  3
  5
  52
  کرم
  روشن
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع ادای و تجاری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 80x80 مدل Vikend Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 80×80 مدل Vikend Polished

  تومان

  ویژگی های Vikend Polished

  80*80
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.92
  3
  5
  52
  صدفی
  روشن
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع ادای و تجاری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 80x80 مدل Youna dark Gray Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 80×80 مدل Youna dark Gray Polished

  تومان

  ویژگی های Youna Gray Polished

   

  80*80
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.92
  3
  5
  52
  طوسی
  تیره
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع ادای و تجاری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 80x80 مدل Zaka Cream Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 80×80 مدل Zaka Cream Polished

  تومان

  ویژگی های Zaka Cream Polished

   

  80*80
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.92
  3
  5
  52
  استخوانی
  روشن
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع ادای و تجاری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 100X100 مدل Etty Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 100X100 مدل Etty Matt

  تومان

  ویژگی های Etty Matt

  100×100
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  2
  2
  3
  57.5
  طوسی
  ملایم
  سرامیک طرح سنگ
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Concreatly Cream

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Concreatly Cream

  تومان

  ویژگی های Concreatly Cream

   

  60×120
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  سرامیک
  سرامیک طرح سنگ
  محل مصرف نمای خارجی, محل مصرف سرامیک کف, محل مصرف سرامیک دیوار(جدید)
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  برجسته
  1.44
  3
  کرم
  طیف روشن
  سرامیک طرح سنگ
  انبارهای تهران جنوب غرب
  نمای خارجی, سرامیک دیوار(جدید), سرامیک کف
  x نمای دیوار آشپزخانه, x نمای دیوار سالن, x نمای خارجی, x نمای دیوار راه پله – راهرو, x کف سالن
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Edgar Cream Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Edgar Cream Matt

  تومان

  ویژگی های Edgar Cream Matt

  60×120
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.44
  2
  5
  35
  کرم
  روشن
  سمنمت 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف و دیوار
  x کف سالن ، مجتمع تجاری اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Edgar Gray Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Edgar Gray Matt

  تومان

  ویژگی های Edgar Gray Matt

  60×120
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.44
  2
  5
  35
  طوسی 
  تیره
  سمنمت 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف و دیوار
  x کف سالن ، مجتمع تجاری اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Genova Gray Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Genova Gray Matt

  تومان

  ویژگی های Genova Gray Matt

  60×120
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.44
  2
  5
  35
  طوسی 
  روشن
  سمنمت 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف و دیوار
  x کف سالن ، مجتمع تجاری اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Kalateh Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Kalateh Matt

  تومان

  ویژگی های Kalateh Matt

  60×120
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.44
  2
  5
  35
  سفید
  روشن
  سمنمت 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف و دیوار
  x کف سالن ، مجتمع تجاری اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Rashel Dark Gray Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Rashel Dark Gray Matt

  تومان

  ویژگی های Rashel Dark Gray Matt

  60×120
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.44
  2
  5
  35
  طوسی 
  تیره
  سمنمت 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف و دیوار
  x کف سالن ، مجتمع تجاری اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Rashel Light Gray Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Rashel Light Gray Matt

  تومان

  ویژگی های Rashel Light Gray Matt

  60×120
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.44
  2
  5
  35
  طوسی 
  روشن
  سمنمت 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف و دیوار
  x کف سالن ، مجتمع تجاری اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Rom Dark Cream Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Rom Dark Cream Matt

  تومان

  ویژگی های Rom Dark Cream Matt

  60×120
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.44
  2
  5
  35
  کرم
  روشن
  سمنمت 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف و دیوار
  x کف سالن ، مجتمع تجاری اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Rom Light Cream Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Rom Light Cream Matt

  تومان

  ویژگی های Rom Light Cream Matt

  60×120
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.44
  2
  5
  35
  کرم
  تیره
  سمنمت 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف و دیوار
  x کف سالن ، مجتمع تجاری اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Rom Light Gray Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Rom Light Gray Matt

  تومان

  ویژگی های Rom Light Gray Matt

   

  60×120
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.44
  2
  5
  35
  طوسی 
  روشن
  سمنمت 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف و دیوار
  x کف سالن ، مجتمع تجاری اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Veniz Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Veniz Matt

  تومان

  ویژگی های Veniz Matt

  60×120
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.44
  2
  5
  35
  سفید
  روشن
  سنگ کلکلته
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف و دیوار
  x کف سالن ، مجتمع تجاری اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Carizma Brown Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Carizma Brown Matt

  تومان

  ویژگی های Carizma Brown Matt

  60×120
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.44
  2
  5
  35
  قهوه ای
  تیره
  سمنمت 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف و دیوار
  x کف سالن ، مجتمع تجاری اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Carizma Dark Gray Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Carizma Dark Gray Matt

  تومان

  ویژگی های Carizma Dark Gray Matt

  60×120
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.44
  2
  5
  35
  طوسی 
  تیره
  سمنمت 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف و دیوار
  x کف سالن ، مجتمع تجاری اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Concreatly Gray

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Concreatly Gray

  تومان
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Roso Dark Gray Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Roso Dark Gray Matt

  تومان
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 100X100 مدل Isabella Matt

  سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 100X100 مدل Isabella Matt

  ویژگی های Isabella Matt

  100×100
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  2
  2
  57.5
  کرم
  روشن
  کاشی طرح کرکره ای, کاشی شطرنجی
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 100X100 مدل canyon Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 100X100 مدل canyon Polished

  تومان

  ویژگی های canyon Polished

  100×100
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  2
  2
  3
  57.5
  کرم
  روشن
  سنگ مرمر, سرامیک طرح سنگ
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 100X100 مدل Dafneh Cream Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 100X100 مدل Dafneh Cream Polished

  تومان

  ویژگی های Dafneh Cream Polished

   

  100×100
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  2
  2
  کرم
  روشن
  ابر و باد, سرامیک طرح سنگ
  انبارهای تهران شرق
  سرامیک کف
  x کف سالن, کف آشپزخانه
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 100X100 مدل Galaxy Cream Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 100X100 مدل Galaxy Cream Polished

  تومان

  ویژگی های Galaxy Cream Polished

  100×100
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  2
  2
  3
  57.5
  کرم
  تیره
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع تجاری و اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 100X100 مدل Paris Cream Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 100X100 مدل Paris Cream Polished

  تومان

  ویژگی های Paris Cream Polished

   

  100×100
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  2
  2
  3
  57.5
  کرم
  روشن
  ابر و باد, سرامیک طرح سنگ
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 100X100 مدل Real White Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 100X100 مدل Real White Polished

  تومان

  ویژگی های Real White Polished

  100×100
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  2
  2
  3
  57.5
  سفید
  روشن
  سنگ مرمر و کلکته
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع تجاری و اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 80x80 مدل Canyon Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 80×80 مدل Canyon Polished

  تومان

  ویژگی های Canyon Polished

   

  80*80
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.92
  3
  5
  52
  صدفی
  روشن
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع ادای و تجاری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 80x80 مدل Honda Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 80×80 مدل Honda Polished

  تومان

  ویژگی های Honda Polished

   

  80*80
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.92
  3
  5
  52
  استخوانی
  روشن
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع ادای و تجاری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 80x80 مدل Nirvana Poilshed

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 80×80 مدل Nirvana Poilshed

  تومان

  ویژگی های Nirvana Poilshed

  80*80
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.92
  3
  5
  52
  طوسی
  روشن
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع ادای و تجاری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 80x80 مدل Paris Cream Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 80×80 مدل Paris Cream Polished

  تومان

  ویژگی های Paris Cream Polished

  80*80
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.92
  3
  5
  52
  کرم
  روشن
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع ادای و تجاری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 80x80 مدل Parma Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 80×80 مدل Parma Polished

  تومان

  ویژگی های Parma Polished

   

  80*80
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.92
  3
  5
  52
  کزم
  روشن
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع ادای و تجاری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 80x80 مدل Persian Silk Gray Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 80×80 مدل Persian Silk Gray Polished

  تومان

  ویژگی های Persian Silk Gray Polished

  80*80
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.92
  3
  6
  52
  طوسی
  تیره
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع ادای و تجاری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 80x80 مدل Quartz Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 80×80 مدل Quartz Polished

  تومان

  ویژگی های Quartz Polished

   

  80*80
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.92
  3
  5
  52
  کرم
  روشن
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع ادای و تجاری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 80x80 مدل Real White Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 80×80 مدل Real White Polished

  تومان

  ویژگی های Real White Polished

  80*80
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.92
  3
  5
  52
  سفید
  روشن
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع ادای و تجاری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 80x80 مدل Vector Polished

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 80×80 مدل Vector Polished

  تومان

  ویژگی های Vector Polished

  80*80
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.92
  3
  9
  52
  سفید
  روشن
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع ادای و تجاری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 80x80 مدل Youna Light Gray

  سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 80×80 مدل Youna Light Gray

  تومان

  ویژگی های Youna Light Gray

   

  80*80
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  پولیش
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.92
  3
  5
  52
  طوسی
  روشن
  سنگ 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن،مجتمع ادای و تجاری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 100X100 مدل Concreat Gray Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 100X100 مدل Concreat Gray Matt

  تومان

  ویژگی های Concreat Gray Matt

  100×100
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  2
  2
  2
  57.5
  طوسی
  روشن, ملایم
  سرامیک طرح بتن
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف
  x کف سالن
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Rom Dark Gray Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Rom Dark Gray Matt

  تومان

  ویژگی های Rom Dark Gray Matt

  60×120
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.44
  2
  5
  35
  طوسی 
  تیره
  سمنمت 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف و دیوار
  x کف سالن ، مجتمع تجاری اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Verona Dark Gray Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Verona Dark Gray Matt

  تومان

  ویژگی های Verona Dark Gray Matt

  60×120
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.44
  2
  5
  35
  طوسی 
  تیره
  سمنمت 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف و دیوار
  x کف سالن ، مجتمع تجاری اداری
 • سرامیک بیوتی اسپرینگ مات 120x60 مدل Verona Light Gray Matt

  سرامیک اسپرینگ بیوتی مات 120×60 مدل Verona Light Gray Matt

  تومان

  ویژگی های Verona Light Gray Matt

   

  60×120
  متر مربع
  پرسلان لعابدار
  مات
  رکتی (بدون بندکشی)
  صاف
  1.44
  2
  5
  35
  طوسی 
  روشن
  سمنمت 
  انبارهای تهران جنوب غرب
  سرامیک کف و دیوار
  x کف سالن ، مجتمع تجاری اداری

برای پرکردن این فرم ازتون تشکر میکنیم در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت

برای سفارش و اطلاع از قیمت تیپ بندی های میتوانید تماس بگیرید

سرامیک بیوتی اسپرینگ پولیش شده 100X100 مدل Berlin White Polished

سرامیک اسپرینگ بیوتی پولیش شده 100X100 مدل Berlin White Polished