آویژه طرح

طرح های کاتالوگ Synopsis

Synopsis

کاغذدیواری Synopsis

ویژگی ها

قابلیت جدا شدن از دیوار

 قابلیت شستشو بالا

 مقاومت دربرابر نور خورشید

 چسب کاری روی دیوار برای نصب

 ساخت کشور فرانسه