آویژه طرح

طرح های کاتالوگ Allure

Allure

کاغذدیواری Allure

ویژگی ها

ثبات رنگ  عالی در برابر نور خورشید
چسب کاری پشت کاغذدیواری برای نصب