آویژه طرح

استودیو طراحی

خلاقيت و تجربه مي تواند از آجر و سيمان و سنگ هنر آفريني را به ارمغان بياورد ...
تيم طراحي مجموعه با تسلط كامل بر متريالهاي ساختماني ، ابعاد و نحوه نصب نتيجه اي مطلوب در طراحي خواهد داشت تا پس از هر گونه اجرا جایی براي رفع نقايص نداشته باشد. پس قبل از هر اجرا، طرح هاي ارايه شده راه را براي زيبايي و صرفه جويي هموار و مساعد خواهد كرد.