آویژه طرح

کناف

سازه هایی از گچ برگ سبک با پروفیلهای مقاوم ضد زنگ سریعترین راه حل جایگزین گچ کاری و دیوار کشی می باشد.توانایی در نصب سریع و کمترین میزان اشتباه و قابلیت هر نوع قوس از مزایای اجرای کناف می باشد.