آویژه طرح

پارچه های پرده ای و مبلی

نقطه قوت ماتنوع بی نظیر پارچه های پرده ای و مبلی و توانایی دوخت و نصب ما می باشد.
پرده های پارچه ای از بهترین برندهای دنیا در کنار شیدها،زبراها و کرکره ها بهترین پوششهای پنجره های فضای شما می باشد.
کارگاه خیاطی مجهز باظرافت بانوان دوزنده زیباترین ها را برای شما به ارمغان خواهد آورد .