آویژه طرح

پارکت های چوبی

هنگامی که چوب طبیعی دلخواه و سلیقه شما باشد پس جا دارد تا طبیعت را به خانه خود راه دهید، بهترین گزینه پارکتهای  چوب طبیعی می باشند ،انتخابی زیبا با طرحها و رنگهای طبیعی و بوی نافذ که ارمغان طبیعت به زندگی شما می باشد . در سالهای اخیر بر روی پارکتهای چوبی چرم طبیعی گاومیش نیز استفاده شده که این محصول نیز به نوبه خود ستودنی می باشد و می توانید در نمونه محصولات ، طرحها و رنگبندی آنها را ببینید.