آویژه طرح

موکت ها و پادری سیزال

موکتهای اروپایی و آمریکایی مناسبترین پوشش سطح برای ایجاد فضای گرم و صمیمی می باشند،این موکتها با بهره گیری از بروزترین تکنولوژی تولید و خاصیتهای ضد آلرژیک می توانند جایگزینی مناسب برای سطوح شما باشند‌.
موکتها به صورت تایل و رول قابل اجرا و نصب می باشند که پس از چسبانده شدن و استفاده از ابزارهای مناسب در ابتدا و دور کار نیازهای شما را برآورده خواهند کرد.