Sisal Nature

الیاف طبیعی سیزال از گیاهی به نام آگاو به دست می آیند. پوشش هایی که از این الیاف ساخته می شوند، علاوه بر انتقال حس خوب ارتباط با طبیعت، دارای ظاهری منحصر بفرد و متفاوت هستند. از این محصول میتوان در پوشش کف، دیوار و تزئینات سقف استفاده کرد.